Sogna in grande - Metodo Sfoglialibro

AIDA ELISA E O IGOR U I U UGO OLIVIA COLORA RICONOSCI LE VOCALI E COLORA GLI SPAZI BIANCHI. A= E= I = O= U= 7
Sogna in grande - Metodo Sfoglialibro