U

U 1 U u U AT TIVA la tavo la CERCHIA LE LETTERE U. sulla LIM UGO USA UN UOVO. OSSERVA. UOVO RIPASSA. COMPLETA. UOVO OVO UU SCRIVI LA LETTERA U. UU 24 u u
U