I

I 1 I i I AT TIVA la tavo la CERCHIA LE LETTERE I. sulla LIM IGOR DIPINGE LA SUA ISOLA. OSSERVA. I SOL A RIPASSA. COMPLETA. I SOL A SOL A II SCRIVI LA LETTERA I. I I 16 i i

I